การกลายพันธุ์ของมะเร็งเต้านม

ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าการมีโครงสร้างเหล่านี้ขัดขวางการทำงานของเครื่องจักรซ่อมแซมเว้นแต่จะถูกยกเลิกโดย PIF1 สำหรับเรื่องนี้จะเกิดขึ้น PIF1 ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีน BRCA1 ซึ่งเป็นที่ทราบถึงความสำคัญของกระบวนการนี้และทำให้เกิดการกลายพันธุ์มะเร็งเต้านม การระบุปัจจัยใหม่นี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมดีเอ็นเอแบ่งสามารถในระยะยาว

ทำให้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของเนื้องอก นอกจากนี้การทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้นอาจทำให้เกิดทางเลือกใหม่ในการรักษา ยาบางชนิดที่มีเสถียรภาพ G-quadruplex จะรวมอยู่ในการศึกษาทางคลินิกสำหรับการต่อสู้กับโรคมะเร็งเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ปัจจัยที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเหล่านี้โครงสร้างดีเอ็นเอจะช่วยให้แพทย์ที่จะดีกว่าเลือกสิ่งที่ประเภทของผู้ป่วยที่จะได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุดจากการรักษาเหล่านี้