ฟิลิปปินส์ออกกฎหมายห้ามผิวปากแซวผู้หญิงมีโทษสถานหนัก

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ลงนามในร่างกฎหมายว่าด้วยการลงโทษการผิวปาก การแซว และการกระทำอื่นๆ ที่ถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศบนท้องถนนต่อผู้หญิง เลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล และคนข้ามเพศโดยร่างกฎหมายความปลอดภัยบนท้องถนนและสถานที่สาธารณะได้รับการลงนามในเดือนเมษายน แต่เพิ่งเผยแพร่ทางสื่อกฎหมายดังกล่าวกำหนดโทษสถานหนัก

สำหรับการกระทำหรือวาจาล่วงละเมิดทางเพศใดๆ ก็ตามที่ไม่พึงประสงค์และมได้รับการยินยอมต่อบุคคลใดก็ตามในที่สาธารณะ เช่น “การผิวปาก การแซว” และพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือทางกาย ซึ่งคุกคามพื้นที่ส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางกายภาพ ส่วนผู้ใดที่ทำการละเมิดหรือคุกคามทางเพศบนโลกออนไลน์จะถูกลงโทษด้วยการจำคุกหรือปรับตั้งแต่ 100,000-500,000 เปโซ (ประมาณ 60,000-300,000 บาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ