วงจรประสาทพื้นฐานปรับปรุงคุณภาพชีวิต

การเรียนรู้ทักษะใหม่ไม่ว่าจะเป็นกีฬาเครื่องดนตรีหรืองานฝีมือต้องใช้เวลาและการฝึกฝน ในขณะที่เป็นที่เข้าใจกันว่าสมองที่แข็งแรงนั้นสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เหล่านี้ได้ แต่วิธีที่สมองเปลี่ยนไปเพื่อพัฒนาพฤติกรรมใหม่ ๆ นั้นเป็นปริศนาที่สัมพันธ์กัน ความรู้ที่แม่นยำยิ่งขึ้นของวงจรประสาทพื้นฐานนี้ในที่สุดอาจปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่สมอง

โดยทำให้พวกเขาสามารถเรียนรู้งานประจำวันได้ง่ายขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองเมื่อผู้เรียนก้าวหน้าจากผู้เริ่มหัดเป็นผู้เชี่ยวชาญ พวกเขาค้นพบว่ารูปแบบกิจกรรมของระบบประสาทใหม่เกิดขึ้นพร้อมกับการเรียนรู้ระยะยาวและสร้างการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุระหว่างรูปแบบเหล่านี้กับความสามารถด้านพฤติกรรมใหม่ การวิจัยได้ดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ประสาทความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นโครงการวิจัยและการศึกษาแบบข้ามสถาบันที่ใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของ Pitt ในด้านประสาทวิทยาพื้นฐานและคลินิกและวิศวกรรมชีวภาพโดยมี CMU ด้านประสาทวิทยาและการคำนวณ