ศรีสะเกษบวชใจทั้งจังหวัดปลอดอบายมุข

ศรีสะเกษบวชใจทั้งจังหวัด ปลอดเหล้าบุหรี่พนัน ต้นแบบของโลกรองผจก.สสส.ประกาศทำ MOU อีก 2 ปี กลับมาดูงาน ต้นแบบจังหวัดแรกของเมืองไทยและแห่งเดียวในโลก รณรงค์จังหวัดศรีสะเกษเมืองหอมกระเทียม บวชใจทั้งจังหวัดให้มีสุขภาวะปลอดเหล้า-บุหรี่และการพนัน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ด้วยการจัดโครงการงานบุญปลอดเหล้าปลอดการพนัน 14 งานบุญ ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิกอบายมุข ของในหลวง ร.9 รวมถึงการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครอบคลุมทุกเทศกาลใน 22 อำเภอ “คนพันธุ์เสียวปลอดเหล้าเข้ากระดูกดำ” สู่เป้าหมายเลิกเหล้าตลอดชีวิต ทำดีงานบุญปลอดเหล้าปลอดพนันตั้งแต่ปี 2556-2560 ส่งผลประหยัดเงิน 430 กว่าล้านบาท ภาพรวมทั้งประเทศงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2559 ประหยัดเงิน 13,459 ล้านบาท เครือข่ายเยาวชนกลุ่มต้นกล้ากระแชง โรงเรียนกระแชงวิทยา จ.ศรีสะเกษ ชั้น ม.3, ม.5, ม.6 จำนวน 1 คน แสดง Dance Stop Alcohol ละครสะท้อนสังคมเรื่อง “เมาเกลื่อนเมือง” ให้ เมธี สุพรรณ ฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสรีสะเกษ เป็นประธานจัดกิจกรรม ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รอง ผจก.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะกรรมการชุดที่ 1 ครูวฤหัส รุ่งเรือง เป็นผู้ฝึกสอน เด็กทั้งหมดสวมหน้ากากสีดำ โดยมีจอใหญ่ด้านหลังนำเสนอภาพการดื่มเหล้าเมามายขาดสติ ขี่มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ทั้งนี้มีผู้สูงอายุเป็นผู้เล่าเรื่อง “ครั้งแรกที่ลุงดื่มเหล้ามันนานจนเลือนรางหมดแล้ว…” จากนั้นเยาวชนเต้นกระจายในเพลงผมเป็นคนดี… ชีวิตคนเรามีค่ามากมาย แต่นี้ต่อไปเราจะเปลี่ยนชีวี เราไม่ดื่มไม่เมาไม่กินจะเสียคน ไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องอย่างนี้ ตั้งสติเอาไว้ให้เรียนรู้ไม่ดื่มไม่เอา just say noๆ เหล้าไม่สูบ บุหรี่ไม่เท่ ทำลายชีวี ร่างกายทรุดโทรม สังคมคนดีๆ เป็นตัวอย่างที่ดี การดื่มเป็นสิ่งเลวร้าย ผมเป็นคนดีๆ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth