อุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากข้อพิพาททางการค้า

นักลงทุนจากทั้งจีนและยุโรปกำลังซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯโดยเฉพาะคอนโดมิเนียม แต่ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อไว้เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจาก อัตราแลกเปลี่ยน ตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าในปี 2561 นักลงทุนต่างชาติซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทยมูลค่า 92 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 29.57% จากปี 2560 ซึ่งบันทึกการลงทุนในคอนโดมิเนียมจำนวน 71,000 ล้านบาท

ประเทศอันดับต้น ๆ ที่ซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย ได้แก่ ฮ่องกงจีนสิงคโปร์ไต้หวันญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงรักษาเป้าหมายการเติบโตของการส่งออกไว้ที่ร้อยละ 3 ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วชุติมาบุ ณ ยประภัสรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เธอกล่าวว่าหน่วยงานส่งเสริมการค้าควรเน้นไปที่แต่ละภูมิภาคของโลกแต่ละประเทศและแต่ละเมืองรวมถึงเมืองรอง สำหรับตลาดสหรัฐเธอแนะนำการส่งเสริมการขายมุ่งเน้นไปที่แต่ละอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากข้อพิพาททางการค้า