เยื่อหุ้มสมองสมองมีบทบาทสำคัญในโรค

ผลิตสเปกตรัมของเซลล์ชนิดที่พบในเยื่อหุ้มสมองสมองของมนุษย์ สมองสามารถนำมาใช้เป็นระบบทดลองที่ทำงานได้เพื่อศึกษาโรคในเนื้อเยื่อของผู้ป่วยโดยตรงและเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของยาที่แตกต่างกันในเนื้อเยื่อสมองของมนุษย์เซลล์เดียวกันด้วยวิธีเดียวกัน ส่วนหนึ่งของสมองที่รับผิดชอบในการรับรู้ภาษาและความรู้สึกเยื่อหุ้มสมองสมองมีบทบาทสำคัญในโรค

เราได้สร้างสารสเต็มออยด์จากหลายเซลล์ต้นกำเนิดจากทั้งชายและหญิงดังนั้นภูมิหลังทางพันธุกรรมจึงแตกต่างกัน เนื้อเยื่อสมองของมนุษย์เติบโตช้ามาก ในการศึกษานี้หลังจากหกเดือน organoids ได้เติบโตถึงสามมิลลิเมตรข้าม ในการทดลองลำดับเซลล์ RNA เดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดใน organoids สมองจนถึงปัจจุบันนักวิจัยจัดกลุ่มเซลล์ตามยีนที่ถูกแสดงในระยะต่าง ๆ ใช้แบบจำลองการคำนวณสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่พวกเขาเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มกับชนิดของเซลล์ที่พัฒนาในเปลือกสมองตัวอ่อน เซลล์ชนิดเดียวกันนั้นถูกสร้างขึ้นในลักษณะเดียวกันตามลำดับที่ถูกต้องและที่สำคัญที่สุดคือในแต่ละออร์กาด์ “เราตื่นเต้นจริง ๆ ที่แบบจำลองนี้ให้ความมั่นคงเช่นนั้น